پروژه های برنامه نویسی

c++ و c ، java پذیرش پروژه های دانشجویی به زبان های

پروژه های برنامه نویسی

c++ و c ، java پذیرش پروژه های دانشجویی به زبان های

۸ مطلب با موضوع «برنامه های زبان c» ثبت شده است

۰۲خرداد

این برنامه شعاع و مراکز دو دایره را می گیرد و وضعیت این دو دایره نسبت به هم را اعلام می کند.

دو دایره نسبت به هم می توانند به صورت زیر باشند:

1. متقاطع    2. مماس درون   3. مماس بیرون   4. متداخل بدون نقطه اشتراک   5. متخارج بدون نقطه اشتراک

زبان c

هزینه 25 هزار تومن

۱۷اسفند

این برنامه دو ماتریس هم مرتبه را از کاربر دریافت می کند و حاصل ماتریس اول منهای ماتریس دوم را در یک ماتریس دیگر قرار داده و آن را چاپ می کند.

برای دریافت کد به ادامه مطلب بروید.

۱۵اسفند
این برنامه مقادیر دو ماتریس را دریافت می کند و عمل جمع را انجام می دهد.
تعداد سطر ها و ستون ها نیز از کاربر گرفته می شود. قابل ذکر است که دو ماتریس باید هم مرتبه باشند.
برای دریافت کد به ادامه مطلب بروید.
۰۶اسفند

این برنامه جدول ضرب 10*10 را چاپ می کند.

برای دریافت کد به ادامه مطلب بروید.

۲۵بهمن

این برنامه یک کاراکتر از کاربر دریافت می کند و کد اسکی آن را نمایش می دهد.

برای دریافت کد به ادامه مطلب بروید.

۲۳بهمن

این برنامه یک رشته از کاربر دریافت می کند و تمام حروف کوچک آن را به حروف بزرگ تبدیل می نماید.

برای دریافت کد به ادامه مطلب بروید.

۱۹بهمن

این برنامه شامل یک ارایه ی 3*3 است که بعد از مقدار دهی به ارایه، برنامه بزرگترین عنصر هر سطر را پیدا می کند.

زبان c

هزینه کد 5 هزار تومن

۱۴بهمن

این برنامه یک سکه 100 تومنی را با سکه های 2، 5، 10، 20 و 50 تومنی خرد می کند.

برای دریافت کد به ادامه مطلب بروید.