پروژه های برنامه نویسی

c++ و c ، java پذیرش پروژه های دانشجویی به زبان های

پروژه های برنامه نویسی

c++ و c ، java پذیرش پروژه های دانشجویی به زبان های

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

۱۱اسفند
این برنامه یک عدد از کاربر گرفته و عدد مخصوص به سری مرسن ان را نمایش می دهد.
مثلا اگر کاربر عدد 3 که مربوط به دومین جمله ی سری است را وارد کند، برنامه عدد 7 را نمایش می دهد.

زبان ++C
هزینه کد 10 هزار تومن