پروژه های برنامه نویسی

c++ و c ، java پذیرش پروژه های دانشجویی به زبان های

پروژه های برنامه نویسی

c++ و c ، java پذیرش پروژه های دانشجویی به زبان های

۳ مطلب با موضوع «برنامه های زبان java» ثبت شده است

۳۰دی

هدف این پروژه تغییر مبنای یک عدد است. در این برنامه عددی توسط کاربر وارد می شود و سپس عدد دیگری که مبنای جدید است از کاربر گرفته می شود.

 

 

در قسمت بعد برنامه باید تشخیص دهد که مبنای عدد وارد شده چیست. عددی که در مبنای 8 باشد تمامیه ارقامش کوچکتر از 8 است. در صورتی که مبنای عدد با مبنای وارد شده توسط کاربر برابر باشد برنامه پیغامی مبنی بر این موضوع چاپ می کند و در غیر این صورت عدد به مبنای جدید برده و سپس چاپ می شود.

 

 

زبان جاوا

 

هزینه  کد 25 هزار تومن و هزینه الگوریتم 5 هزار تومن

 
۲۹دی

این برنامه دو عدد n و k را از کاربر گرفته و طبق فرمول پاسکال "(C(n,k" ان را محاسبه می کند.

زبان جاوا

هزینه کد 5 هزار تومن و الگوریتم رایگان

 
۲۹دی

مثلث خیام پاسکال یک مثلث متقارن است که همه ی اعداد روی ضلع خارجی ان 1 بوده و بقیه ی اعداد از مجموع دو عدد بالای سر خود به دست می ایند.

مثلث خیام

زبان جاوا

هزینه کد 10 هزار تومن و الگوریتم رایگان