پروژه های برنامه نویسی

c++ و c ، java پذیرش پروژه های دانشجویی به زبان های

پروژه های برنامه نویسی

c++ و c ، java پذیرش پروژه های دانشجویی به زبان های

۳ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۱تیر

این برنامه یکی از سولات مسابقات ACM است.

در هر سناریو ساختمانی دلگیر است که از هیچ یک از چهار جهت به خارج دید نداشته باشد.

زبان ++C

هزینه کد 15 هزار تومن

۱۱تیر

این برنامه یک عدد از کاربر دریافت کرده و ان را به تابعی ارسال می کند. سپس تابع مجموع اعداد 1, تا ان عدد را محاسبه و چاپ می نماید.

برای دریافت کد به ادامه مطلب بروید.

۰۶تیر
این برنامه یک ارایه را که درون تابع main توسط کاربر پر شده به تابع دیگر ارسال کرده و تابع ان را چاپ می نماید.
برای دریافت کد به ادامه مطلب بروید.