پروژه های برنامه نویسی

c++ و c ، java پذیرش پروژه های دانشجویی به زبان های

پروژه های برنامه نویسی

c++ و c ، java پذیرش پروژه های دانشجویی به زبان های

۷ مطلب در فروردين ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۷فروردين

این برنامه یک عدد از کاربر دریافت می کند و مشخص می کند که عدد کامل است یا نه.

عددی کامل است که برابر مجموع مقسوم علیه هایش( غیر خودش) باشد.

مثلا عدد 6 کامل است. مقسوم علیه های 6 عبارتند از 1و 2و 3 که مجموع انها برابر 6 است.

زبان ++c

هزینه کد 5 هزار تومن

۲۰فروردين

این برنامه توسط دوتابع شعاع دایره و طول و عرض مستطیل را از کاربر دریافت می کند و مساحت و محیط آنها را نمایش می دهد.

برای دریافت کد به ادامه مطلب بروید.

۱۶فروردين

این برنامه درجه را به فارنهایت و یا سانتی گراد از کاربر دریافت می کند و به دیگری تبدیل می کند.

زبان ++c

هزینه کد 5 هزار تومن

۱۵فروردين

این برنامه یک عدد از کاربر دریافت می کند و مجموع ارقام آن را چاپ می کند.

برای دریافت کد به ادامه مطلب بروید.

۱۳فروردين

حلقه های تکرار:

در این قسمت قصد دارم از حلقه ی تکرار for استفاده کنم.

این حلقه سه قسمت مجزا دارد که با سیمی کالن " ; " از هم جدا می شوند.

1) مقدار اولیه حلقه

2) شرط حلقه

3) گام حرکت حلقه

این سه قسمت رو با توجه به خواسته ی برنامه می نویسیم.

مثلا اگر از ما بخواهند برنامه ای بنویسیم که 5 عدد را از ورودی دریافت کند شمارنده ی ما از یک شروع می شود و تا وقتی که به 5 برسد باید هر مرحله یک واحد به ان اضافه شود.

for(int  i=1;i<=5;i++)

اما اگر از ما بخواهند از بین اعداد یک تا ده، انهایی که زوج اند را چاپ کنیم می توانیم از صفر شروع کنیم و هر مرحله دو واحد به شمارنده ی خود اضافه کنیم.

for(int  i=0;i<=10;i=i+2)

مثال: برنامه ای بنویسید که از بین اعداد صفر تا 15 انهایی که بر 3 بخش پذیرند را چاپ کند.

این کار را به دو روش می توان انجام داد.

یکی مانند روش بالا که از صفر شروع کنیم و سه تا سه تا به شمارنده اضافه کنیم. روش دیگر این است که از صفر شروع کنیم و یکی یکی به شمارنده اضافه کنیم بعد با استفاده از یک شرط if بررسی کنیم که اگر عدد بر 3 بخش پذیر بود ان را چاپ کند.

#include<iostream>

#include<conio.h>

int main()

{

for(int  i=0;i<=15;i=i+3)

                std::cout<< i ;

getch();

return 0;

}

یا

#include<iostream>

#include<conio.h>

int main()

{

for(int  i=0;i<=15;i++)

                If(i%3==0)

                    std::cout<< i ;

getch();

return 0;

}

۰۹فروردين

این برنامه یک ماتریس 3*3 را از کاربر دریافت می کند، سپس آن را به تابعی ارسال کرده و تابع دترمینان آن را محاسبه و چاپ می نماید.

زبان ++C

هزینه کد 5 هزار تومن

۰۲فروردين

این برنامه تعدادی اسم به همراه شماره تلفن انها را از کاربر دریافت می کند و درون ارایه ای قرار می دهد.

سپس از کاربر می پرسد که می خواهد اسم را جستجو کند یا شماره را، اگر کاربر اسم وارد کند، برنامه شماره تلفن مربوط به آن اسم را در صورت وجود در ارایه، نمایش می دهد و اگر کاربر شماره را وارد کند، برنامه اسم مربوط به آن شماره را نمایش می دهد.

زبان ++C

هزینه کد 8 هزار تومن