پروژه های برنامه نویسی

c++ و c ، java پذیرش پروژه های دانشجویی به زبان های

پروژه های برنامه نویسی

c++ و c ، java پذیرش پروژه های دانشجویی به زبان های

۲۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۹اسفند

این برنامه تعداد حلقه ها را از کاربر دریافت می کند و با استفاده از تابع بازگشتی تعداد حرکت ها را محاسبه می نماید.

زبان ++c

هزینه کد 5 هزار تومن

۲۶اسفند

این برنامه یک عدد اعشاری از کاربر می گیرد و آن را به تعداد اعشاری که کاربر می خواهد گرد می کند.

زبان ++C

هزینه کد 15 هزار تومن

۲۵اسفند
این برنامه یک عدد از کاربر دریافت می کند و سری فیبوناچی را به صورت بازگشتی تا آن عدد محاسبه می نماید و جواب اخر را چاپ می کند.
برای دریافت کد به ادامه مطلب بروید.
۲۴اسفند

ساختارهای شرطی:

در این جلسه در مورد ساختار شرطی if و else صحبت می کنیم.

گاهی اوقات نیاز داریم یک عمل تحت شرایط خواصی انجام بشه و یا اینکه اگر اون شرط برقرار نبود یک عمل دیگه انجام بشه.

در این مواقع از این ساختار شرطی استفاده می کنیم.

مثلا می خواییم اگه مقدار متغییر x با 5 برابر بود اون رو چاپ  کند.

if(x==5)

std::cout<<"x="<<x;

حالا می گیم اگه مقدار x برابر 5 بود اون رو یک واحد اضافه کند در غیر این صورت اون رو چاپ کند.

if(x==5)

  x++;

else

  std::cout<<"x= "<<x;

۲۴اسفند

این برنامه دو رشته از کاربر دریافت می کند و بدون استفاده از توابع کتابخانه ای رشته اول را در رشته دوم کپی می کند.

زبان ++c

هزینه کد 5 هزار تومن

۲۰اسفند

این برنامه یک ماتریس دلخواه را از کاربر دریافت می کند و ترانهاده آن را نمایش می دهد.

زبان ++c

هزینه کد 5 هزار تومن

۱۹اسفند

این برنامه یک جمله از کاربر دریافت می کند و تعداد کلمات آن را نمایش می دهد.

برای دریافت کد به ادامه مطلب بروید.

۱۷اسفند

این برنامه دو ماتریس هم مرتبه را از کاربر دریافت می کند و حاصل ماتریس اول منهای ماتریس دوم را در یک ماتریس دیگر قرار داده و آن را چاپ می کند.

برای دریافت کد به ادامه مطلب بروید.

۱۶اسفند

چاپ یک عبارت:

اگر بخواییم یک عبارتی مستقیما در خروجی نمایش داده بشه باید اون عبارت رو درون جفت کتیشن (" ") قرار بدیم.

هر چیزی که بین این دو باشه عینا در خروجی چاپ میشه.

std::cout<<" Hello";

خروجی:

Hello

فرض کنید می خوایید مقدار دو متغییر x و y رو چاپ کنید. برای اینکه مشخص بشه کدوم مقدار برای متغییر x است و کدوم برای متغییر y، این دو متغییر رو به همراه مقدارشون چاپ می کنیم.

int  x=6, y=9;

std::cout<<"x= "<<x;

std::cout<<"y= "<<y;

خروجی:

x= 6

y= 9

۱۶اسفند

این برنامه ضرایب معادله درجه دوم را از کاربر می گیرد و ریشه های معادله را محاسبه می کند.

زبان ++c

هزینه کد 8 هزار تومن

۱۶اسفند

این برنامه دو عملوند و یک عملگر از کاربر دریافت میکند و محاسبات مربوط به آن عملگر را بر روی اعداد انجام می دهد.

برای دریافت کد به ادامه مطلب بروید.

۱۵اسفند
این برنامه مقادیر دو ماتریس را دریافت می کند و عمل جمع را انجام می دهد.
تعداد سطر ها و ستون ها نیز از کاربر گرفته می شود. قابل ذکر است که دو ماتریس باید هم مرتبه باشند.
برای دریافت کد به ادامه مطلب بروید.
۱۴اسفند

از طریق لینک زیر می تونید این نرم افزار رو دانلود کنید. تمامیه کد های زبان c و ++c این وبلاگ با این نرم افزار نوشته شده اند.

لینک دانلود

حجم: 98.5 مگابایت

۱۳اسفند

این برنامه تعدادی عدد از کاربر دریافت می کند و ضریب همبستگی آن را محاسبه می نماید.

زبان ++c

هزینه کد 10 هزاز تومن

۱۱اسفند

این برنامه تعدادی عدد از کاربر دریافت می کند، سپس میانگین و واریانس آن را محاسبه و چاپ می نماید.

زبان ++c

هزینه کد 5 هزار تومن

۱۱اسفند

یک برنامه ساده:

در این قسمت قصد دارم مراحل نوشتن برنامه به زبان c++ رو براتون توضیح بدم.

برای نوشتن کد های برنامه c++ نیاز به یک کامپایلر مناسب دارید. من از نرم افزار CodeBlock_13.12 برای کد زدن استفاده می کنم.

پس از نصب این نرم افزار می تونید کد زدن رو آغاز کنید.

این ورژن با ورژن های قبلی تفاوت هایی دارد که در صورت توجه نکردن به انها برنامه error خواهد داد.

اول اینکه هنگام نوشتن سرایند iostream نباید آخر ان " .h " قرار داد.

و دوم اینکه قبل از تمام cout ها و cin ها باید" std:: " قرار دهید.

ابتدا با نوشتن یک برنامه ساده شروع میکنیم.

برنامه ای که دو عدد از کاربر بگیرد و مجموع انها را نمایش دهد.

این برنامه نیاز به سه متغیر دارد. دو تا برای گرفتن اعداد مورد نظر و یکی برای نگه داشتن مجموع این دو عدد.

ابتدا سرایند های مورد نیاز رو تعریف می کنیم.

سرایند iostream رو برای استفاده از cin و cout و سرایند conio.h رو برای استفاده از تابع getch() قرار می دهیم.

بعد از سرایند ها تابع main() رو می نویسیم.

درون تابع main() ابتدا متغیر های مورد نیاز رو تعریف می کنیم. سپس با استفاده از یک cout از کاربر می خوایم که دو عدد وارد کند. این کار باعث میشه که اگر شخص دیگری برنامه ی ما را اجرا می کند مطلع شود که چه چیزی باید وارد کند.

سپس با نوشتن یک cin اعدادی که کاربر وارد می کند را دریافت می کنیم.

این دو عدد را با هم جمع کرده و در متغییر sum قرار می دهیم. در انتها متغییر sum را چاپ می کنیم.

#include<iostream>

#include<conio.h>

int main()

{

    int a,b,sum;

    std::cout<<"Enter 2 number;" :

    std::cin>>a>>b;

    sum=a+b;

    std::cout<<"\n sum= "<<sum;

    getch();

    return 0;

{

۱۰اسفند

این برنامه یک عدد از کاربر می گیرد و تمام اعداد اول کوچکتر از آن را چاپ می کند.

برای دریافت کد به ادامه مطلب بروید.

۰۹اسفند

این برنامه تعدادی عدد از کاربر می گیرد و آنها را مرتب می کند. سپس یک عدد از کاربر گرفته و به صورت دودویی به جستجو می پردازد و اولین نمونه ی یافت شده را نمایش می دهد.

زبان ++c

هزینه کد 10 هزار تومن

۰۶اسفند

این برنامه تعداد ضلع ها را از کاربر دریافت می کند و چند ضلعی را از لحاظ ضلع افراز میکند.

به عبارتی چند ضلعی را به مثلث های کوچک تقسیم میکند.

افراز چند ضلعی محدب

زبان ++c

هزینه کد 8 هزار تومن

 
۰۶اسفند

این برنامه جدول ضرب 10*10 را چاپ می کند.

برای دریافت کد به ادامه مطلب بروید.