پروژه های برنامه نویسی

c++ و c ، java پذیرش پروژه های دانشجویی به زبان های

پروژه های برنامه نویسی

c++ و c ، java پذیرش پروژه های دانشجویی به زبان های

۱۸ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است

۳۰بهمن

این برنامه ده عدد از کاربر دریافت و به روش حبابی مرتب می کند. سپس یک عدد از کاربر گرفته و به صورت ترتیبی جستجو می کتد و در صورت پیدا کردن آن عدد، شماره ی خانه ای که آن عدد در آن قرار دارد را چاپ می کند.

زبان ++c

هزینه کد 5 هزار تومن

۲۶بهمن

این برنامه یک عدد از کاربر دریافت می کند و فاکتوریل آن عدد را به صورت بازگشتی محاسبه می کند.

برای دریافت کد به ادامه مطلب بروید.

۲۵بهمن

این برنامه یک کاراکتر از کاربر دریافت می کند و کد اسکی آن را نمایش می دهد.

برای دریافت کد به ادامه مطلب بروید.

۲۳بهمن

این برنامه یک رشته از کاربر دریافت می کند و تمام حروف کوچک آن را به حروف بزرگ تبدیل می نماید.

برای دریافت کد به ادامه مطلب بروید.

۱۹بهمن

این برنامه شامل یک ارایه ی 3*3 است که بعد از مقدار دهی به ارایه، برنامه بزرگترین عنصر هر سطر را پیدا می کند.

زبان c

هزینه کد 5 هزار تومن

۱۷بهمن

این برنامه 10 عدد از کاربر می گیرد و در یک ارایه قرار می دهد. سپس ارایه را به روش مرتب سازی حبابی به صورت صعودی مرتب می کند.

برای دریافت کد به ادامه مطلب بروید.

۱۶بهمن

این برنامه دو ماتریس 4*3 و 4*4 را از کاربر دریافت می کند و ضرب این دو را دریک ماتریس 4*3 قرار می دهد.

زبان ++c

هزینه کد 5 هزار تومن

۱۵بهمن

این برنامه n عدد از کاربر می‌گیرد و تعداد اعداد زوج و فرد را چاپ می کند.

برای دریافت کد به ادامه مطلب بروید.

۱۴بهمن

این برنامه یک سکه 100 تومنی را با سکه های 2، 5، 10، 20 و 50 تومنی خرد می کند.

برای دریافت کد به ادامه مطلب بروید.

۱۲بهمن

این برنامه دو رشته از کاربر دریافت می کند و اعلام می کند که این دو رشته با هم برابر است یا نه.

زبان ++c

هزینه کد 7 هزار تومن

 
۱۱بهمن
این برنامه اعداد یک تا ده را به صورت لوزی نمایش می دهد.
چاپ اعداد به شکل لوزی
برای دریافت کد به ادامه مطلب بروید.
۱۰بهمن

این برنامه دو عدد از کاربر دریافت میکند و ب م م و ک م م آن دو عدد را چاپ می کند.

برای دریافت کد به ادامه مطلب بروید.

۱۰بهمن

این برنامه درخت پوشای کمینه را با استفاده از الگوریتم پریم می یابد.

الگوریتم پریم یک الگوریتم حریصانه است، بدین معنی که برای یافتن درخت پوشای کمینه از یک راس شروع میکنیم و از بین یالهای ان راس، یالی که وزن کمتری دارد را انتخاب میکنیم. در این جا یک راس دیگر به گراف ما اضافه می شود. حال از بین یالهای باقی مانده از راس اولی و یالهای راس اضافه شده، یالی که کمترین وزن را داشته باشد انتخاب می کنیم. با تکرار این امر درخت پوشای کمینه بدست می اید.

درخت پوشای کمینه با الگوریتم پریم

زبان ++c

هزینه کد 50 هزار تومن و هزینه الگوریتم 10 هزار تومن

 
۰۹بهمن

این برنامه یک عدد دریافت میکند و دنباله ی فیبوناچی مربوط به آن را چاپ میکند.

عدد دریافت شده تعداد جملات دنباله است. مثلا برای عدد 8 دنباله به شکل زیر است:

1   1   2   3   5   8   13   21

برای دریافت کد به ادامه مطلب بروید.

۰۹بهمن

این برنامه یک عدد اعشاری دریافت کرده و آن را به عدد صحیح تبدیل میکند.

برای دریافت کد به ادامه مطلب بروید.

۰۹بهمن

این برنامه درخت پوشای کمینه رو با استفاده از الگوریتم کروسکال پیدا می کند.

درخت پوشای کمینه، درختی است که شامل همه‌ی رئوس باشد، همبند باشد، فاقد دور باشد و مجموع وزن یالهای آن کمترین مقدار ممکن باشد.

درخت پوشای کمینه

زبان ++c

هزینه کد 50 هزار تومن و هزینه  الگوریتم 10 هزار تومن

 

۰۵بهمن

این برنامه یک عدد از کاربر دریافت می‌کند و مقسوم علیه ها‌ی آن عدد و تعداد آنها را چاپ می‌کند.

برای دریافت کد به ادامه‌ مطلب بروید.

۰۱بهمن

طبق تعاریف گرافی که تنها یک راس داشته باشد هامیلتونی است و گرافی که دو راس داشته باشد غیر هامیلتونی است. الگوریتم پیدا کردن مسیر هامیلتونی را برای گراف هایی که بیش از سه راس دارن پیاده سازی میکنیم.

گرافی هامیلتونی است که درجه هر راس ان بزرگتر از یک باشد. دور هامیلتونی دوری است که از هر راس گراف یک و تنها یک بار میگذرد و به راس اول می رسد. در این بین ممکن است از تعدادی از یالها عبور نکند.

گراف هامیلتونی

زبان ++c

هزینه کد 35 هزار تومن و هزینه الگوریتم 5 هزار تومن