پروژه های برنامه نویسی

c++ و c ، java پذیرش پروژه های دانشجویی به زبان های

پروژه های برنامه نویسی

c++ و c ، java پذیرش پروژه های دانشجویی به زبان های

۲۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

۰۴اسفند

این برنامه دو عدد از کاربر دریافت می کند و به وسیله تفریق های متوالی عملیات تقسیم را انجام می دهد.

برای دریافت کد به ادامه مطلب بروید.

۰۳اسفند

این برنامه دو عدد از کاربر دریافت می کند و با استفاده از جمع های متوالی عمل ضرب را انجام می دهد.

برای دریافت کد به ادامه مطلب بروید.